صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

فعاليتهاي آموزشي
 

برنامه آموزشی مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه در سال 1385

 

رديف نام دوره
1 آزمایشات کارگاهی ترانسفورماتورهای قدرت و توزيع
2 معرفی تجهیزات و کاربرد های ادوات در سيستمهای انتقالfacts
3 آشنایی مهندسین برق با اغتشاشات سیستم الکتریکی و راه حل های مقابله با آن
4 آموزش طراحی های مکانیکی و الکتریکی خطوط انتقال نیرو
5 بررسی حفاظت و رلیاژ در شبکه های توزیع
6 آموزش نرم افزار calculux و روشنایی معابر
7 آموزش مدیریت مصرف و ممیزی انرژی
8 اصول تئوری و عملی قطع  جریان متناوب در شبکه های فشار قوی
9 اصول تئوری و عملی توان راکتیو و خازن گذاری
10 بحث جامع حالات گذرا در سیستم های قدرت
11 برقگیر ( حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ )در تاسيسات
12 مدیریت قطعی ها در سیستم  توزیع انرژی الکتریکی
13 محاسبه اتصال کوتاه شبکه
14  طراحی تفصیلی شبکه های توزیع
15 بررسی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
16 روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع


صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت