صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

آئين‌نامه

كميته انتخاب كننده چهره‌هاي برجسته صنعت و دانشگاه هرساله ضمن نشستهاي متعدد ، نسبت به بررسي ويژگيهاي علمي و صنعتي نامزدهاي جشنواره براساس دستورالعملهاي موجود اقدام مينمايد . براين اساس كليه اعضاي انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران مي توانند خود يا افراد شايسته ديگر را به دبير خانه جشنواره معرفي نمايند . ضمناً در معرفي نامزدها بايد به اين نكته مهم توجه شود كه افراد معرفي شده بايد قادر به كسب حداقل امتياز باشند.

 

دريافت فايل pdf حاوي معيارهاي انتخاب در هفتمين جشنواره (270 كيلوبايت)


 

 

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت