صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

سمينارهای تخصصی

 

سمينارهای برگزار شده در سال 1385 در كميته هاي مطالعات ملي وابسته به انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران به شرح زير مي باشند.

1- سمينار حفاظت شبكه‌هاي برقرساني در شهريورماه سال جاري توسط كميته مطالعات كنترل و حفاظت

2- سمينار تخصصي كابلها و هاديها در روز 23 خرداد سال جاري توسط كميته مطالعات خطوط انتقال نيرو

3- سمينار تخصصي فيبر نوري در سال جاري توسط كميته مطالعات فيبر نوري

4- سمينار سياستهاي برنامه ريزي و توسعه شبكه توسط كميته مطالعات برنامه ريزي و توسعه شبكه

5- سمينار تخصصي عايقها توسط كميته مطالعات عايقها

6- دوازدهمين کنفرانس شبکه های توزيع نيروی برق

7- سمینار تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت

8- سمينار تجديد ساختار و بازار برق در ايران

9-سومين سمينار هادی های هوایی و کابل های زير زمينی

سمینار زیر در سال آتی برگزار خواهد شد :

- اولين کنفرانس سراسری بهينه سازی مصرف انرژی


صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت