صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

سايتهاي مرتبط

 

سايتهاي مرتبط

 

1- سايتهاي كنفرانس داخلي صنعت برق و الكترونيك

1- كنفرانس مهندسي برق

2- كنفرانس شبكه هاي توزيع

3- كنفرانس حفاظت و كنترل

4- كنفراني بين‌المللي برق

2- سايتهاي شاخه‌هاي وابسته به انجمن

1- شاخه آذربايجان غربي

2- شاخه اصفهان

3- شاخه تهران 

4- شاخه غرب

5-شاخه كرمان

6- شاخه خراسان

3- سايتهاي بين‌المللي مهندسي برق        

1- IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers)

2- IEE ( industrial Electronic Engineers) 

3-IEC (International Electrotechnical Commission)

4- IET (Institution of engineering and technology)

5- J Power

6- CIRED

7- cigre   

4- ساير

پايگاه اطلاعات علمي (وابسته به جهاد دانشگاهي)

 

  

 

            

 

       

 

 

بالاي صفحه

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت