صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

معرفي

 

بسمه تعالي


بررسي تاريخي نشان ميدهد در کشورهايي که امروزه به عنوان کشورهاي توسعه يافته از آنها ياد ميشود تحولات صنعتي  از ابتدا از دانشگاهها و مراکز علمي  آغاز شده است  و از هنگامي که صنعت رو به شکوفايي گذاشت حل مشکلات خود را در گروهمکاري دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي دانست و ناگزير از مراجعه به محققان شد نيازهاي متقابل مراکز علمي و صنعت نيز الزامات توسعه ي کشور را ايجاب مي کند که همکاري و ارتباط نزديکي ميان مراکز علمي و صنعتي وجود داشته باشد. افزون بر آنکه بالندگي هر کشوري به توان علمي – فناورانه را پوشش ميدهند بستگي دارد و ميزان ارتباط مراکز علمي تحقيقاتي و صنعت در هر کشور از شاخص هاي تعيين کننده توسعه يافتگي آن کشور به شمار ميرود مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه به منظور همکاري تحقيقاتي با مراکز علمي- دانشگاهي و صنعتي کشور با برخورداري از مجموعه مديريتي توانمند و علاقه مند به همکاري و توسعه ارتباط با دانشگاه و نيز بدنة کارشناسي بسيار قوي و بکارگيري نيروهاي کارآزموده دانشگاهي جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي علمي بر اساس مصوبه شماره 1788/22 مورخ 18/4/84 شوراي گسترش آموزش شکل گرفت و تحت شماره 20366 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به ثبت رسيد.

 هدف از تشکيل مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه:
 انجام تحقيقات و جمع آوري اطلاعات و نشر اطلاعات پژوهشي و تجزيه و تحليل پروژه هاي داخلي و خارجي علمي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، برگزاري دوره هاي آموزشي و برگزاري آزمونها و .....مي باشد.

و ظايف کلي مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه:
الف- تحقيق و بررسي روش هاي انجام پروژ ه هاي تحقيقاتي، مطالعاتي و آموزشي.
ب – بررسي امکانات داخلي بين المللي با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي فني و اجتماعي کشور
ج – برقراري ارتباط با موسسات علمي ساير مجامع بين المللي کشورها در ارتباط با نيازمنديهاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه طرحهاي لازم
د – تجزيه و تحليل چگونگي وضعيت آموزشي در جامعه مهندسين و شناخت عوامل موثر در بهبود سطح علمي اعضاء انجمن
ﻫ - ايجاد و اداره کتابخانه مرکزي مراکز تحقيقاتي به منظور جمع آوري کتب و نشريات مورد نياز براي امور پژوهشي مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه
و – ايجاد و تحکيم ارتباط محققان مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه با محققان صنايع و دانشگاهيان کشور
ز – برگزاري کنفرانس ها، سمينارهاي علمي و آموزشي
ح – تجليل و قدرداني از محققان و پژوهشگران که به نحوي خدمات برجسته اي در پيشبرد هدفهاي مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه انجام داده اند.
ط – انتشار مجلات علمي و آموزشي و پژوهشي

ارکان مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه :
مرکز داراي ارگان زير مي باشد:
الف – شوراي عالي پژوهشي و آموزشي که وظيفه بررسي و اظهار نظر در خصوص خط مشي و اصول کلي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و ارزيابي فعاليتهاي مرکز و همچنين تأئيد و برگزاري کنفرانس ها و سمينارهاي علمي و آموزشي و پژوهشي و دعوت از صاحب نظران خارج از کشور و ارتباط با سازمانها و مجامع تحقيقاتي داخلي و خارجي و انتصاب رئيس مرکز را بعهده دارد.
ب – سرپرست يا مدير مرکز تحقيقات برق و الکترونيک که از ميان اعضاء توسط رئيس شواري عالي پژوهشي و آموزشي انتخاب و منصوب ميشود که مسئوليت اداره کليه امور پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي وظايف و مقررات، اساسنامه، آئين نامه ها، اجراي مصوبات شوراي عالي پژوهشي، پيش بيني هزينه هاي پژوهشي  و آموزشي، انتصاب و انتخاب مسئولين هريک از واحدهاي پژوهشي صدور احکام، امضاء کليه نامه ها، قراردادها و تهيه گزارش فعاليت ها و مالي و تسليم به شوراي عالي پژوهشي و آموزشي را بر عهده دارد.

منابع مالي مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه:
 از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي، اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، ارائه خدمات مشاوره اي و کارشناسي، برگزاري کنفرانس ها و سمينارها و ميزگردهاي تخصصي، فروش نشريات و مجلات علمي تامين ميشود.

اعضاء هيئت موسس :
 متشکل از اعضاي هيئت مديره انجمن مهندسين برق و الکترونيک، اساتيد دانشگاهي، مديران صنعت برق و سازندگان تجهيزات صنعت برق مي باشند.

اعضاء هيئت مديره:
هيئت مديره مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه متشکل از جناب آقاي دکتر حسن غفوري فرد استاد دانشگاه صنعتي امير کبير و رئيس هيئت مديره انجمن مهندسين برق و الکترونيک و بنيان گذار اصلي مرکز که از بدو تأسيس تا کنون در راستاي اعتقادات عميق خود به لزوم همکاري صنعت با دانشگاه و مرکز علمي در همة ابعاد از هيچ کوششي فرو گذار نکرده اند.
جناب دکتر قدرت اله حيدري، استاد دانشگاه صنعت برق آب و برق و دبير انجمن مهندسين برق و الکترونيک که همواره به صورت شاخص حامي و هادي تمام عياري، از تجارب ارزشمند در صنعت و تلفيق آن با تجارب آموزشي و تحقيقاتي براي برقراري ارتباط صنعت با دانشگاه و مراکز علمي بوده اند.
جناب آقاي مهندس سيد محمد هاشمي مدير عامل شرکت برق منطقه اي مازندران که منشأ  تحولات قابل توجهي در زمينه همکاري صنعت با مراکز علمي و موسسه تحقيقاتي دانش پژوه بوده اند.
هم اکنون مراکز با ارسال نامه به کليه شرکتهاي برق منطقه اي، شرکتهاي توزيع نيروي برق و صنايع سازندگان تجهيزات صنعت برق آمادگي خود را براي برگزاري دوره هاي بازآموزي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي صنعت برق کشور در زمينه هاي گروه مخابرات، گروه الکترونيک، گروه قدرت، گروه کنترل و گروه کامپيوتر را نموده است و خوشبختانه با استقبال خوبي مواجه شده است.

محل مرکز تحقيقات برق والکترونيک دانش پژوه :
هم اکنون خيابان فلسطين، ساختمان 55 پلاک 39 طبقه دوم مي باشد و همچنين قراردادي با پارک فن آوري پرديس جهت خريد قطعه زمين در شهر رودهن منعقد نموده و مراکز تحقيقاتي خود را به آن محل منتقل خواهد کرد.
متقاضيان انجام پروژه هاي تحقيقاتي برگزاري دوره هاي آموزشي مي توانند ضمن مکاتبه با آدرس فوق و يا از طريق وب سايتwww.iaeee-iran.org و ياشماره تلفن هاي 88904158 و 44085674 تماس حاصل فرمايند.
و همچنين مي توانند درخواستهاي آموزشي خود را از طريق سامانه مرکزي عرضه و تقاضاي بازآموزي سازمان پژوهشهاي علمي bazamouzi.irost.org مکاتبه نمايند.

                                                                                                   مرتضي بهادري
                                                                           مدير آموزش مرکز تحقيقات برق و الکترونيک دانش پژوه

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت