صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

حوزة فعاليت

 

وظايف كلي مركز بشرح زير مي‌باشد :

الف) تحقيق و بررسي روش‌هاي انجام پروژ‌ه‌هاي تحقيقاتي, مطالعاتي و آموزشي

ب ) بررسي امكانات داخلي و بين‌المللي با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي فني و اجتماعي كشور

ج ) برقراري ارتباط با مؤسسات علمي ساير مجامع بين‌المللي كشورها در ارتباط با نيازمنديهاي آموزشي وتحقيقاتي و ارائه طرحهاي لازم

د ) تجزيه و تحليل چگونگي وضعيت آموزشي در جامعه مهندسين و شناخت عوامل مؤثر در بهبود سطح علمي اعضاء انجمن

ه ) ايجاد و اداره كتابخانه مركزي مركز به منطور جمع‌اوري كتب و نشريات مورد نياز براي امور پژوهشي مركز, انجمن مهندسين برق و الكترونيك

و ) ايجاد و تحكيم ارتباط محققان مركز با محققان صنايع كشور

ز ) تشكيل كنفرانس و سمينارهاي علمي و آموزشي ( فصلي و يا ساليانه )

ح ) تجليل و قدرداني از محققان و پژوهشگران كه به نحوي خدمات برجسته‌اي در پيشبرد هدفهاي پژوهشكده انجام داده‌اند.

ط ) انتشار مجلات علمي آموزشي و پژوهشي

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت