صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

اعضاء كميته
 

اعضاي كميته انتخاب چهره هاي درخشان علم و صنعت برق ايران

نام و نام خانوادگي سمت و محل خدمت مسئوليت

در كميته

تلفن پست الكترونيك
نمابر
دكتر قدرت الله حيدري مدير بخش انتقال در شركت متن عضو اصلي كميته 88590499  
88590499
مهندس محمدباقر خرازي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران دبير كميته 44098408  
44085673
دكتر محمد حكاك دانشگاه تربيت مدرس عضو اصلي كميته 88005515  
88005040
دكتر گئورگ قره ‎پتيان رئيس دفتر ارتباطات و صنعت دانشگاه صنعتي اميركبير عضو اصلي كميته 66466009  
66406469
مهندس سيد محمد هاشمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران عضو اصلي كميته 44077029  
44079058
دكتر پرويز

جبه‌دار مارالاني

رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران عضو اصلي كميته 88027756  
88778690
مهندس مسعود حجت مديرعامل شركت شبكه عضو اصلي كميته 88774086  
 
دكتر سيد حسين حسيني رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تبريز عضو اصلي كميته 0411-3300829  
0411-3300819

مهندس ناصر

يوسف‎ پور

مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت ارتباطات زيرساخت عضو اصلي كميته 88112745  
 
دكتر مهدي معلم  مديرعامل شركت پژوهنده نيرو (اصفهان)  عضو اصلي كميته 0311-2364684  
0311-3912451
مهندس غلامحسين مهدي‎پور  معاون بهره‌برداري برق آذربايجان  عضو اصلي كميته 0411-4440045  
0411-4428520
دكتر حسام‎ الدين صادقي  استاد دانشگاه صنعتي اميركبير  عضو اصلي كميته  66401706  
66406469
دكتر هاشم اورعي  شركت بهينه ارتباط  عضو اصلي كميته  88774870  
88783861
مهندس غلامرضا ناصح  مديرعامل مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت  عضو اصلي كميته 88901153-5  
 
مهندس محمد روزي‌طلب  مشاور مديرعامل مخابرات ايران  عضو اصلي كميته  88114147  
 
دكتر محمدرضا آقامحمدي  رئيس مركز مطالعات ديناميكي شبكه برق ايران (دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور)  عضو اصلي كميته 77312176  
 

 

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت