صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

معرفي منتخبين
 

افراد برگزيده در اولين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

بانيان و مروجين علم :
- دکتر پرويز جبه دار مارالانی
- دکتر قدرت الله حيدری
- مهندس محمود جنتيان
- مهندس مسعود حجت
- دکتر عليمحمد رنجبر

پژوهشگران :
- دکتر مهرداد عابدی
- دکتر سيد حسين محسنی

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- مهندس فريدون محموديان

 
افراد برگزيده در دومين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

بانيان علم و صنعت برق ايران :
- دکتر حسن غفوری فرد
- مهندس محمد ملاکی

پژوهشگران :
- دکتر حسين عسگريان ابيانه
- دکتر کارولوکس
- دکتر محمد حکاک
- دکتر فرخ حجت کاشانی

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- مهندس کريم مومنی
- مهندس عوض محمد پارسا

 
افراد برگزيده در سومين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

پيشکسوتان تأسيس و توسعه صنعت برق ايران :
- مهندس سيد محمد غرضی
- مهندس غلامرضا ناصح

بانيان علم و صنعت (مروجين دانش و فن) :
- دکتر سيد حسين حسينی
- دکتر مسعود شفيعی

پژوهشگران :
- دکتر مهدی معلم
- دکتر جواد فيض
- دکتر حسام الدين صادقی

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- مهندس محمد مهدی فنايی


 
افراد برگزيده در چهارمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

پيشکسوتان تاسيس و توسعه صنعت برق ايران :
- مهندس احمدعلی صادق وزيری

مروجين دانش و فن :
- دکتر سيد احمد معتمدی
- دکتر محسن پور رفيع عربانی

پژوهشگران :
- دکتر محمود کمره ای
- دکتر حيدر علی شايانفر
- دکتر هاشم اورعی

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- مهندس حسين رياضی
 


افراد برگزيده در پنجمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

پيشکسوتان تأسيس و توسعه صنعت برق ايران :
- مهندس تيمور لکستانی

مروجين دانش و فن :
- دکتر سيد کمال الدين نيک روش
- دکتر مهدس احسان

پژوهشگران :
- دکتر حميد سلطانيان زاده
- دکتر جليل راشد محصل

تلاشگران صنعت توزيع نيروی برق :
- مهندس حسين لوايی
- مهندس سيد محمد هاشمی

 
افراد برگزيده در ششمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

پيشکسوتان تأسيس و توسعه صنعت برق ايران :
- مهندس علی اکبر نيلچيان
- مهندس منصور شهيدی

مروجين دانش و فن :
- مهندس آلديک موسسيان
- مهندس علی اصغر امجدی

پژوهشگران :
- دکتر علی خاکی صديق
- دکتر کريم فائز

تلاشگران صنعت توزيع نيروی برق :
- مهندس محمدباقر خرازی
- مهندس سيد حسين عبدالخالق زاده

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- مهندس سيروس رضا مقدم

 
افراد برگزيده در هفتمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

 پيشکسوتان تأسيس و توسعه صنعت برق ايران:
- آقای مهندس ایرج کاوه

مروجين دانش و فن :
- آقای مهندس محمد بهزاد
- آقای دکتر علی اکبر صنعتی
- آقای مهندس غلامحسین مهدی پور

پژوهشگران :
- آقای دکتر حسین سیفی
- آقای دکتر روزبه معینی مازندرانی

تلاشگران صنعت توزيع نيروی برق :
- آقای مهندس اسدالله اسدیان
- آقای مهندس غلامرضا خوش خلق
- آقای مهندس سید علی بربند

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- آقای مهندس محمدعلی سعادتی

 

 
افراد برگزيده در هشتمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

 پيشکسوتان تأسيس و توسعه صنعت برق ايران:
- آقای دكتر محمود مقدم

مروجين دانش و فن :
- آقای مهندس همايون حائري

پژوهشگران :
- آقای دکتر گئورگ قره‌پتيان
- آقای دکتر رضا فرجي دانا

تلاشگران صنعت توزيع نيروی برق :
- آقای مهندس سعيد مهذب ترابي
- آقای مهندس ناصر اسكندري
- آقای مهندس مرتضي بهادري

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- آقای مهندس علي صفر نوراله

 

افراد برگزيده در نهمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

 پيشکسوتان تأسيس و توسعه صنعت برق ايران:
- آقای مهندس عبدالرحيم ايزدي
- آقای مهندس حسين محمديان
- مرحوم آقای مهندس علي اژئيان

مروجين دانش و فن :
- آقای دكتر حميد لساني
- آقای دكتر سعداله روحي لاريجاني

پژوهشگران :
- آقای دكتر جعفر ميلي منفرد
- آقای دكتر سعيد نادراصفهاني

تلاشگران صنعت توزيع نيروی برق :
- آقای مهندس عليرضا حدادي
- آقای مهندس علي سعيدي 

 
افراد برگزيده در دهمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

 پيشکسوتان تأسيس و توسعه صنعت برق ايران:
- آقای مهندس محمدعلي وحدتي
- آقای مهندس عبدالحسين فضل‌اللهي

مروجين دانش و فن :
- آقای دكتر محمود احمديان
- آقای دکتر علی بهدشتي

پژوهشگران :
- آقای دکتر همايون عريضي
- آقای دکتر بهروز وحيدي

تلاشگران صنعت توزيع نيروی برق :
- آقای مهندس محمود خبازيان
- آقای مهندس اصغر حدادي
- آقای مهندس محمدصادق وجداني

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- آقای دكتر ناصر حيدري نسب

 

 افراد برگزيده در يازدهمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

 پيشکسوت و پيشگامان صنعت برق ايران:
- آقای مهندس مجتبي افسري

پژوهشگر برجسته :
- آقای دکتر سيد حسين حسينيان

تلاشگران صنعت برق :
- آقای مهندس ميرفتاح فتاح قره‌باغ
- آقای مهندس بهمن الله مرادي
- آقای مهندس منصور شجاعي

بانيان صنعت و کارآفرينان :
- آقای مهندس جمشيد بردبار

 افراد برگزيده در دوازدهمين جشنواره بانيان علم و صنعت برق ايران

 پيشکسوت و پيشگامان صنعت برق ايران:
- آقاي مهندس کريم آزادگان

پژوهشگر برجسته :
- آقاي دکتر عبدالعلي عبدي پور

تلاشگران صنعت برق :
- آقاي مهندس عبدالعزيز کريمي
- آقاي مهندس سيد مرتضي نبوي
- آقاي مهندس منوچهر جعفري گليجي

 

 
صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت